İçerik

Geldiğimiz uygarlık seviyesi itibari ile Teknoloji ve gereksinimi olan enerjiden vazgeçebilecek durumda değiliz.Her düşüncesiz atılımla çevreye  , tüm canlılara ve yaşam alanlarımıza da oldukça zarar verir hale geldik.

Atalarımızın binlerce yıl önce başlattığı yürüyüşü devam ettirmek , aklen – ruhen – fikren sağlıklı nesiller yetiştirip doğruyu ve doğruluğu  aktarmak hedefi ile  ;

Ulaşım  (çoğunlukla otomotiv hemen her türlü ulaşım aracı) ,

Enerji  (daha akıllıca daha sürdürülebilir ve daha temiz olduğu için tercihen elektrik – bio kütle – v.b)

Çevre  (ekseriyetle ekolojik  , zaman zaman ekonomik , sosyolojik  v.b )

Ana başlıklarında ;

özgün , dolu , amaca yönelik  yazılarımızı ;

Makale ,haber , tasarım , fikir , araştırma , inceleme , yorum  olarak   sunuyoruz.

 

Link vererek , atıf yaparak paylaşımda bulunulabilinir.

 

Esenlikler….

Önder