Çim Kes Me !

                                          Katliam öncesi hindibalar ve çimler 

108 1

 

Lider ülkeler  , imparatorluklar bir çok alanda belirleyici olduğu için dünyadaki  arta kalan ülkelerin insanlarının  bir çok alandaki tercihlerini  yönlendirip belirliyor. Bu sorun bir çeşit ozmos mu , toplulukların zayıflığı mı  , gücün çekimi mi , yoksa sosyoloji ve psikolojinin ortak çalışma alanımı  bilinmez ama çok iğreti durduğu besbelli.

Su fakiri  , çölleşen bir ülke neden taşıma su ile (ithal tohum ithal çim biçme makineleriyle) çim yetiştirip sonra o çimi kesip sonra tekrar çimi sulayıp sonra tekrar kesip bu saçma kısır döngüyü yıllarca tekrarlanır. ? 

Bu sorunun  Belediyecilik , düşüncesizlik , öngörüsüzlük , cehalet , amaçsızlık , görgüsüzlük , bencillik , popülizm , sidik itiştirme  ….. gibi çok yanıtı olsa da görünmeyen asıl cevabı Hollywood efekt.

Amerikan filmlerinde ön ve arka bahçeli , çimleri  sürekli kesilen  , arzu edilen evlerin  sıkça kameraya girmesi işleri düzeltmiyor.

Kuzey Amerika  bitki örtüsünü , su kaynakları , su kullanımını , ekonomik yapısını , tüketim ekonomisini bilmeden  çift çeker Traktör büyüklüğündeki  çim biçme makinelerini görünce haliyle Amerikanlaşıyor tüm şehirlerimiz. 

 

Çimleri biçtiğimizde ; 

  • Oksijen üretimini biçeriz,
  • Arıların yemeğini ve tozlaşmayı biçeriz ,
  • Topraktaki suyu biçeriz ,
  • Çimdeki yaşayan canlıları biçeriz.

Çimleri kendi haline bıraktığımızda ;

  • Oksijen üretimi artar ,
  • Hayatın döngüsü devam eder ,
  • Tozlaşma ile bitkilerin yayılımı  ve çeşitliliği artar ,
  • Topraktaki nemi koruruz ,
  • İthal çime , ithal çim biçme makinesine para vermeyiz  , suyu israf etmeyiz.

 

Toprak örtüsünün (yağmur alan kıyı şeridi hariç) zayıf olduğu ,

Suların sürekli kirletildiği ,

Nüfusun kontrolsüz artışı ve şehirlere anormal yığılmaların olduğu , 

Buharlaşmanın çok olduğu ,

Sıcaklık farkının yıllık (-40 +45 ) 85 santigrad derece olduğu 

Fiziki ve kimyasal erozyonun bolca olduğu ,

ve Tüm bu olan bitene bağlı sağlıksız beslenme , hastalık artışı , işsizlik , ekonomik kayıp , cari açık gibi bir çok kötü sonucu gördüğümüz halde inatlaşmak sorunu daha da büyütecek.

Kuraklık ve yanlış politikalar sonucu ot ithal ettiğimiz halde en azından kesilen çimler hayvan yemi olarak kullanılsa , kompost yapılsa veyahut biyogaz – biyokütle v.b alanlarda kullanılsa.Yanlış örnek aldığımız Amerikayı bari bu konularda doğru örnek alsak.

Çevre düzenlemeleri ve yeşillik için önceliğimiz her mevsim yeşil (evergreen) bitkiler , yer örtücü yayılıcı bitkiler , bal yapan susuz yetişen türler olmalı .

Suyun ve paranın bol olduğunu  , işsizlik  , güvenlik , ekonomik  v.b tüm sorunlarımızın çözüldüğünü görürsek aşağıdaki linklerde yerimizi alabiliriz.

http://www.facebook.com/compostcommunity9/

http://www.communitycompostco.com

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community/participation/community-gardens/community-composting

http://www.compostcommunity.org

http://www.compostcommunity.com.au

 

Önder DALGIÇ

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.