C4 BİTKİLERİ VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ( Etanol / Biyokütle / Biyodizel / Biyogaz / Bitkisel yağ …)

Artan nüfus ve enerji ihtiyacı  , az bilinen yada geliştirilmeye açık konularını güncel kılıyor.Bu konulardan bir tanesi de C4 bitkileri. Etanol , Biyokütle , Biyodizel , Biyogaz gibi enerji kaynaklarının her biri ayrı başlık  olmasına rağmen hepsinde C4 bitkileri bulunuyor.

Teknik detaya girmeden anlayacağımız şekli ile  açıklamak gerekirse  ; Fotosentez işleminde CO2 bağlanma şekline göre bitkiler 3′ e ayrılıyor.Bunlar C3 ,C4 CAM.

C4 bitkilerini  diğerlerinden ayıran üstünlükler   ;

*Yüksek ısı ve ışık kullanımı ve  kuraklığa dayanaklılık ,

*Yetişme coğrafyası genişliği ve verimlilik yüksekliği ,

*İyi toprak beslemesi ,iyi şeker tutumu ve kötü şartlarda iyi su kullanımı …

*Vasıfsız- kötü toprakların kazanımı ve kimyasal fiziksel erozyon kontrolü,

*Daha az su kullanımı ve mevsimsel kuraklıklara dayanım,

*Kötü toprak yapılarında yetişebilme ,strese dayanım  , hastalık ve  zararlıları bulunmama ,

*Çabuk yetişebilme ve yüksek bio kütle oranı ,

*Tuzluluğa dayanım ,

*İyi azot kullanımı  ve yüksek oksijen üretimi , 

*Her CO2 molekülünü emebilme ve  Kötü CO2 şartlarında solunum ,

C4 bitkilerini , kullanım alanına göre bir kaç başlıkta ayıracak olursak ;

1- Tarımsal üretimde gıda için  , ( Buğdaygiller )

2- Aromalı bitkiler olarak ,

3- Toprak örtücü – ıslah edici olarak , kuraklıkta mücadelede, 

4 – Endüstriye dayalı tarımsal üretimde  ve enerji kaynağı olarak. (Etanol ,Bitkisel yağ ,  Biyodizel ,Biyokütle ,Biyogaz ) 

Yukarıdaki başlıklar altında , bitki türleri ayrı ayrı değerlendirilerek uygun çalışmalar bölgeye ve alana uygun olarak yapılmalıdır.Örneğin A.B.D’ de semiz otu istilacı tür olarak kabul edilirken ülkemizin iç kesimleri için semizotu , toprak koruyucu-örtücü ve besin kaynağı olarak büyük bir nimettir. Başka bir örnek ile ;  vasıflı topraklarda istilacı olarak değerlendirdiğimiz yer elması ise gıda üretimi,etanol üretimi ,bal üretimi ve boş çıplak arazilerin kazanımı için iyi bir fırsattır.

Tarımsal üretimde , yabancı – istilacı bazı otlar C4 bitkileri olduğu için çıplak alanların yapılandırılması yapılırken ,buralara yakın tarım arazilerine dikkat edilmeli , kaş yaparken göz çıkarma durumlarının oluşmamasına özen gösterilmelidir.

Son zamanlarda ticari olarak buğdaygiller den etanol üretimi çok revaçta bir konu.Bu konuda şeker kamışından etanol üretimi ile Brezilya hem lider hemde öncü.Bizim coğrafyamıza has ürün olarak darı çeşitleri daha makul görünüyor. Biyodizel ,Etanol , Bitkisel yağ , Biyogaz ,Biyokütle  gibi ürünlerin-enerji kaynaklarının üretim, maliyet ve arz aşamalarının çözülmemiş sıkıntıları  olsa da C4 bitkileri gelecek için güzel çözümler içeriyor.

Enerji ihtiyacımızda doğal gaz için verdiğimiz paralar ve doğal gaz temini konusunda milli güvenlik – dış politika sıkıntılarımızı düşününce gözü kapalı girişilecek alan “Biyokütle” dir. Geri dönüşümden  palet olarak alınan  vasıflı tahtalar (Tarımsal artıklar  ve yetiştirilecek C4 bitki potansiyeli hariç ) talaş edildiğinde pelet /  briketin son kullanıcıya tonu 200-250 tl arasında gelmekte.Üstelik kalorisini , kükürtsüz  oluşunu , % 2- 3 kül oranını düşününce sıkıştırılmış biyokütleden daha iyisi akla gelmiyor. Karadeniz deki ormansal atıklar için Hintli şirketler avucunu okşarken , Anadolu hızla çölleşirken Biyo kütle konusunda vurdumduymazlık akıl alır gibi değil. Avrupa da Tonu 300 Euro üstü satışı olan biyo kütle , ihracat içinde iyi bir fırsat. Biyokütle konusu o kadar ilginç bir derinliğe sahip ki , mevcut potansiyel  harekete geçerse gıda tarımını bitirecek  büyüklükte.

Benzer durum Biyokütle ‘den elektrik üretiminde de bulunuyor. 1 kg (0.25 tl ) biyo kütle ile 3-5 kWh enerjiyi üretme fırsatı  bulunmakta.İç Anadolu – Güneydoğu gibi bölegelerde ugyun (çalı türü ) C4 bitkileri ; ısınma – enerji sorununun çözümüne katkı sağlayacak hem de ithalatı dizginleyecektir.

Bitkisel yağ açığımız ciddi miktarda olduğundan  , alternatif ürünler ( aspir ,kanola v.b ) yetkili özverili kurum kuruluşlarımız tarafından denenip araştırılıyor, eğitimleri ve destekleri veriliyor. Biyodizel konusunda tüm ülkeler gibi bizde hayal kırıklığına uğradık . Biyogaz ve Etanol üretimi çok da kolay değil fakat Biyokütle çözümü ve erozyonla mücadele için çıplak araziler kullanılabilir.Bal ormanı projeleri  çok anlamlı ve gerekli.Bal ormanı projelerinde C4 katkısı görülmelidir.Yada sadece C4 bitkileri ile farklı orman türleri de oluşturulabilir.Yapılacak her türlü yeşillendirme projelerinde  C4 bitkilerinin  katkısını göz ardı etmemeliyiz.

C4 bitkilerinin öneminde  bireysel olarak yapabileceğimiz en basit bir kaç şeyi sıralarsak ; 

Boş arazilerde , kırlıklarda ,ormanlarda  ,piknik alanlarında   v.b yerlerde ;  Baharat ,şifalı ot  , mantar v.b türleri toplarken ,piknik yaparken  yada gezerken  biraz da ekim dikim yapabiliriz.Mesela  sene boyu tükettiklerimiz şeylerin çekirdekleri , topladığımız tohumlar ilkbahar sonbahar aylarında  dikilebilir. Daha önemlisi bu tür alışkanlıklar yeni nesillere aşılandıkça  hayat güzelleşecektir.

20160714_130817

Örnekler ; 

Mısır , Dallı Darı   ,  Fil çimeni   , Şeker kamışı ,Horozibiği , Yer elması 

Semiz otu , Tuz çalısı ,Yer elması

Yoğurt otu  (peynir  mayalamada ,kan ve idrar temizlemede)

Yabancı otlar ;  Topalak otu ,Köpek dişi ayrığı , Darıcan , Kandıra otu , Tüylü şeytan otu – Çatal otu , Russian thistle – tumbleweed (Salsola kali ) – Kovboy filmlerindeki çalı .

Kanyaş otu ; Hayvanlarda siyanür zehirlenmesine sebep olduğu bilinir. 

 

 

http://www.cropsreview.com/c4-plants.html

Ukrayna da biyoyakıt üretimi ,  yüksek verimli üretim   16._mykhailo_gumentik_ukraine

 

Önder DALGIÇ

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.